Gardzienice

O wsi

Gardzienice leżą na Lubelszczyźnie, w gminie Piaski (powiat świdnicki), oddalone o 32 km na południowy wschód od stolicy regionu, niedaleko rozwidlenia dróg prowadzących do Chełma i Zamościa.

Okolica ma charakter typowo rolniczy. Na jej malowniczy krajobraz składają się pofałdowane pola, lasy i piękna, słoneczna dolina rzeki Giełczwi, słynąca z zabytkowych dworów i dworków. Wśród jej wzniesień i dolin można też spotkać chronione gatunki roślin i zwierząt.

Wieś Gardzienice jest położona po obu stronach doliny Giełczwi, przez mieszkańców zwanej zdrobniale Giełczewką, w odległości około dwóch kilometrów od Piask, gdy skierujemy się na południe starym traktem do Żółkiewki.

Zgodnie z zapisami historycznymi, miejscowość rozwijała się już od wczesnego średniowiecza. Zawdzięczała to strategicznemu położeniu na szlaku handlowym łączącym od XIII wieku Europę i Azję, porty czarnomorskie z bałtyckimi. Popularności przysporzył Gardzienicom także Stefan Stanisław Czarniecki, synowiec słynnego hetmana, obierając je za swą siedzibę.

Najciekawsze obiekty zabytkowe w Gardzienicach to ruiny dworu z XIX wieku i zespół pałacowy z XVIII i XIX wieku z pięknym parkiem krajobrazowym.

Gardzienice już w minionych wiekach były miejscem spotkań ludzi kultury i sztuki. Tradycje te kontynuuje dziś znany w kraju i poza jego granicami Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”.

 

» Galeria zdjęć

 

O historii

W dolinie rzeki Giełczwi już w czasach prehistorycznych (6–4 tys. lat p.n.e.) mieszkali ludzie zajmujący się rolnictwem. Pierwsze wzmianki o Gardzienicach sięgają średniowiecza. W 1409 roku wieś była już własnością szlachecką.

Więcej…
 

O zabytkach

Zespół pałacowy w Gardzienicach tworzą trzy budynki: dwór – pałac z początku XVII w., oficyna dworska z XVII w. i oficyna gospodarcza z II połowy XIX w., zgrupowane wokół dawnego dziedzińca.

Więcej…
 

O szkole

Pierwszą polską szkołę w Gardzienicach zorganizowano po odzyskaniu niepodległości i wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku. Nauczanie w niej odbywało się również pod okupacją hitlerowską.

Więcej…
 

O gminie

Zabytkowe pałace i dworki, rezerwaty i pomniki przyrody, spacery po pięknej dolinie rzeki Giełczew i uroczych szlakach leśnych, wypoczynek nad stawami w dolinie Sierotki – to tylko niektóre spośród atrakcji, jakie oferuje turystom gmina Piaski.

Więcej…
 

O powiecie

Powiat świdnicki jest najmniejszym, a jednocześnie jednym z najpiękniejszych powiatów w woj. lubelskim. Atrakcyjnie położony w centrum województwa, przy drodze krajowej łączącej Lublin ze wschodnią granicą Polski, oferuje zarówno duże możliwości inwestowania, jak i walory przyrodniczo-krajobrazowe.

Więcej…
 

Kontakt

Fundacja Gardzienice

Więcej…