Strona archiwalna projektu zrealizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sokołowo, Federację Inicjatyw Oświatowych i Fundację Partnerstwo dla Środowiska wiosną 2008 roku. Aktualne informacje na temat naszej działalności znajdą Państwo w serwisie FIO.
 
Podzielić się doświadczeniem

Projekt „Mała Szkoła na Turystycznym Szlaku” zrealizowało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sokołowo zwycięzca konkursu zorganizowanego przez Fundację „Fundusz Współpracy” we współpracy z partnerami:

Celem projektu było upowszechnienie doświadczeń i dorobku projektu „Gospodarka Społeczna na Bursztynowym Szlaku”, który przygotowała i zrealizowała w latach 20062007 Fundacja Partnerstwo dla Środowiska.

Wypracowane wtedy metody aktywizacji gospodarczej małych miejscowości zostały przekazane przez ówczesnych beneficjentów kolejnym potrzebującym tego rodzaju wsparcia organizacjom i upowszechnione wśród Małych Szkół i stowarzyszeń je prowadzących.

Projekt „Mała Szkoła na Turystycznym Szlaku” był realizowany od końca lutego 2008 do 20 maja 2008 roku.

Jego uczestnicy przeszli szkolenie, które przygotowało ich do powiększenia zakresu działań stowarzyszenia prowadzącego Małą Szkołę o działania na rzecz rozwoju turystyki. Podstawę tych działań stanowi baza Małej Szkoły oraz atrakcje turystyczne wsi i okolicy. Uczestnicy zdobyli przy tym różnorodne umiejętności niezbędne do tworzenia przedsiębiorstw gospodarki społecznej.

Projekt został sfinansowany ze środków programu EQUAL w programie „Upowszechnianie dobrych praktyk na obszarach wiejskich”.

 
Nabór trenerów-praktykantów

W projekcie wzięło udział 12 trenerów-praktykantów – członków i współpracowników Stowarzyszeń Rozwoju Wsi (SRW) prowadzących Małe Szkoły z różnych zakątków Polski

Więcej…
 
Dlaczego turystyka?

Turystyka dziedzictwa to dziedzina turystyki o wielkich walorach edukacyjnych. Szkoły mogą być bardzo dobrą bazą turystyczną.

Więcej…
 
Nabór Małych Szkół

Do udziału w programie wybraliśmy pięć Małych Szkół. Przeszkoliliśmy przedstawicieli prowadzących je stowarzyszeń i przygotowaliśmy dla tych organizacji strony internetowe.

Więcej…
 
Szkoła a ekonomia społeczna

Wiele szkół prowadzi różnego typu działalność gospodarczą z zakresu tzw. ekonomii społecznej – pisze prezes FIO Alina Kozińska-Bałdyga.

Więcej…