O NAS

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sokołowo (lider projektu)

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sokołowo - logoStowarzyszenie powstało w 2000 r. z inicjatywy nauczycieli, którzy postanowili uratować zagrożoną likwidacją szkołę podstawową w tej miejscowości. Prowadzi ją z powodzeniem do dziś.

SRW Sokołowo odpowiada za koordynację projektu "Mała Szkoła na Turystycznym Szlaku", jego promocję wśród Stowarzyszeń Rozwoju Wsi, ewaluację i rozliczenie.

Jest członkiem Federacji Inicjatyw Oświatowych. Było partnerem FIO w zakończonym w grudniu 2007 r. projekcie „Małe Przedszkole w Każdej Wsi”. Pełniło w nim rolę koordynatora w woj. kujawsko-pomorskim, gdzie utworzyło 14 Małych Przedszkoli.

Koordynatorem projektu jest Mikołaj Gassen-Piekarski, prezes zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Sokołowo, nauczyciel Małej Szkoły i były koordynator regionalny programu „Małe Przedszkole w Każdej Wsi”.

 

 

Federacja Inicjatyw Oświatowych (partner w projekcie)

 

Federacja Inicjatyw Oświatowych - logoPowołana w 1999 roku Federacja wyrosła z ruchu ogólnopolskich spotkań rodziców, nauczycieli, przedstawicieli organizacji pozarządowych, szkół, samorządów, rządu i parlamentu. FIO jest związkiem stowarzyszeń i fundacji, których celem jest wspieranie aktywności obywatelskiej i przemian w oświacie. Działa przede wszystkim na rzecz środowisk wiejskich, wspierając tworzenie Małych Szkół, Małych Przedszkoli i Stowarzyszeń Rozwoju Wsi.

Federacja zrealizowała samodzielnie lub jako partner innych organizacji m.in. projekty:

W projekcie "Mała Szkoła na Turystycznym Szlaku" FIO odpowiada za organizację szkoleń, przygotowanie trenerów pod względem umiejętności trenerskich i nadzorowanie ich praktyk, a także za strony internetowe projektu i jego uczestników (17 SRW).

Ze strony FIO za projekt odpowiada Elżbieta Tołwińska-Królikowska - wiceprezes FIO, pedagog, wieloletni pracownik systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli. Praktyki trenerów będą nadzorować: E. Tołwińska-Królikowska i Małgorzata Pomianowska.

 

 

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska (partner w projekcie)

 

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska - logoFundacja działa od 1997 roku. Jest kontynuatorką programu wspierania organizacji ekologicznych pod nazwą Environmental Partnership for Central Europe (EPCE). Obecnie Fundacja działa w Stowarzyszeniu Environmental Partnership for Sustainable Development, realizującym programy ekologiczne w Europie (bratnie fundacje działają w Czechach, Rumunii, Bułgarii, na Słowacji i Węgrzech).

W latach 2006-2007 Fundacja zrealizowała projekt EQUAL „Gospodarka Społeczna na Bursztynowym Szlaku”. Doświadczenia i materiały z tego projektu przekaże uczestnikom programu „Mała Szkoła na Turystycznym Szlaku”. Fundacja odpowiada w nim za szkolenie trenerów przygotowujące do prowadzenia szkoleń z zakresu działalności turystycznej wiejskich przedsiębiorstw społecznych.

Trenerzy wyznaczeni przez Fundację to: Andrzej Biderman - kierownik programu "Gospodarka Społeczna na Bursztynowym Szlaku" i Renata Bukowska - Prezes Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego "Na Bursztynowym Szlaku" z Lanckorony.