Nabór Małych Szkół

Do udziału w programie wybraliśmy pięć Małych Szkół. Przeszkoliliśmy przedstawicieli prowadzących je stowarzyszeń i przygotowaliśmy dla tych organizacji strony internetowe.

 

Małym Szkołom uczestniczącym w programie zaproponowaliśmy:

• bezpłatne, 36-godzinne szkolenie dla trzech przedstawicieli każdego stowarzyszenia),
• bezpłatne materiały edukacyjne,
• wyżywienie i zakwaterowanie w Warszawie uczestników szkolenia podczas obu zjazdów,
• podstronę internetową stowarzyszenia na stronie www.szlak.fio.org.pl oraz (dla zainteresowanych) własną stronę www stowarzyszenia.

 

Wyboru szkół dokonała komisja złożona z przedstawicieli Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Sokołowo i Federacji Inicjatyw Oświatowych, na podstawie nadesłanych kart zgłoszenia.

Przy wyborze brano pod uwagę:

• walory turystyczne miejscowości, w której stowarzyszenie prowadzi Mała Szkołę,
• doświadczenie stowarzyszenia w poszukiwaniu środków na dofinansowanie działania szkoły.

 

Do obowiązków przedstawicieli Małych Szkół, którzy wzięły udział w projekcie, należały:

• udział w obu zjazdach szkolenia, we wskazanych terminach,
• dostarczenie materiałów (teksty, zdjęcia) na podstronę www stowarzyszenia,
• podjęcie działań zmierzających do rozpoczęcia działalności turystycznej, której podstawą będzie przedsiębiorstwo gospodarki społecznej.

 

» Powrót na stronę główną
» Galeria zdjęć