Pierwsze szkolenie trenerów
czwartek, 10 kwietnia 2008 22:45

W dniach 28–30 marca i 4–6 kwietnia 2008 r. odbyła się pierwsza część szkolenia grupy trenerów-praktykantów. Właściwie należałoby powiedzieć: trenerek-praktykantek, bo w grupie jest 11 wspaniałych kobiet – liderek w swoich środowiskach. Są wśród nich nauczycielki, sołtyski i prezeski stowarzyszeń z 7 województw.

Zajęcia poprowadzili:

• Andrzej Biderman – kierownik projektu „Gospodarka Społeczna na Bursztynowym Szlaku”, zrealizowanego w latach 2006–2007 przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska
• Renata Bukowska – prezeska Stowarzyszenia Kulturalno-Ekologicznego „Na Bursztynowym Szlaku” z Lanckorony, które było jednym z beneficjentów tego programu.

"Małe Przedszkole w Każdej Wsi", że nie mogła się z nią rozstać. W tej sytuacji miś przyjął imię "Bursztynek" i powędrował do Lanckorony.

Podczas 36-godzinnych zajęć uczestniczki z dużym zaangażowaniem poznawały:

• cechy i przykłady turystyki dziedzictwa,
• zasady budowania partnerstw lokalnych,
• tajniki tworzenia firm społecznych,
• zasady tworzenia produktu turystycznego,
• przykłady firm powstałych dzięki projektowi „Gospodarka Społeczna na Bursztynowym Szlaku”,


W czasie zajęć warsztatowych uczestniczki pracowały nad:

• określeniem potencjalnych interesariuszy we własnych środowiskach lokalnych,
• zarysem produktu turystycznego, który mogłyby przygotować ich stowarzyszenia,
• rozwijaniem pomysłów na lokalny produkt i markę.

W czasie wolnym było wiele okazji do wymiany doświadczeń z pracy stowarzyszeń i Małych Szkół. W naszej grupie jest Marysia Wacek z Nowicy (Beskid Niski), dyrektorka i nauczycielka najmniejszej szkoły w Polsce, liczącej obecnie 4 uczniów. W Kamieńskich Młynach (okolice Częstochowy) do przedszkola,szkoły podstawowej i gimnazjum chodzi łącznie 37 uczniów. A więc „Małe jest piękne”.

Po szkoleniu znalazł się czas na wizytę w teatrze i spacery po Warszawie. Tym razem turystyczny szlak prowadził na Krakowskie Przedmieście.

Teraz, w ciągu 3 tygodni dzielących nas od kolejnego szkolenia (25-27 kwietnia), uczestniczki mają czas na zapoznanie się z bogatymi materiałami otrzymanymi od prowadzących i przemyślenie własnych pomysłów na zakładanie społecznych przedsiębiorstw.

 

» Powrót na stronę Aktualności
» Galeria zdjęć