Ursynów › O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi ,,Nasze Dzieci”, założone przez mieszkańców Ursynowa i okolicznych wsi (Stanisławowa, Maciejowic, Działek Brzózkach, Wólki Brzózkiej) oraz nauczycieli, działa od 2000 roku. Wspieramy rozwój intelektualny, społeczny i fizyczny dzieci i młodzieży z Ursynowa i okolicznych wsi, by wyrównać ich szanse edukacyjne i zapewnić im udany start w dorosłe życie.

Naszym głównym celem jest prowadzenie szkoły założonej w 2000 r. w programie Mała Szkoła. Obecnie jest to Zespół Szkół (Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum).

Stowarzyszenie we współpracy ze szkołą i nauczycielami, którzy włączają się w pisanie i realizowanie projektów, organizuje zajęcia, szkolenia, kursy edukacyjne, imprezy sportowe, turystyczne i kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

W 2006 r. Stowarzyszenie rozszerzyło zakres działalności, nawiązując współpracę ze Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu z Radomia i z Wolontariatem Studenckim z Lublina. Wolontariusze pomogli w napisaniu pierwszego projektu, który okazał się strzałem w dziesiątkę – „Z nauką za pan brat” – Równać szanse”. Tak otrzymaliśmy pierwszą dotację na realizację projektu.

We współpracy z Wolontariatem Studenckim organizowaliśmy projekty feryjne i wakacyjne. Od 2006 r. Stowarzyszenie zrealizowało projekty: teatralny – „Ursynowskie Supertalenty”, chemiczny, fizyczny i przyrodniczy – „Z nauką za pan brat”, ekologiczny – „Ziemia, planeta zielona”.

W 2006 r. przy Stowarzyszeniu powstał Klub Wolontariusza, w którym działają uczniowie ostatnich klas gimnazjum i młodzież licealna z naszych miejscowości. Młodzi wolontariusze zrealizowali w 2007 r. projekt „Wakacje na sportowo”.

Od kwietnia 2007 r. Stowarzyszenie prowadzi Małe Przedszkole, które powstało dzięki projektowi "Mazowieckie Małe Przedszkola”, realizowanemu przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipiny, Dębowce, Borki i Federację Inicjatyw Oświatowych. Do którego uczęszcza 15 maluchów w wieku 3–5 lat.

 

» Powrót na stronę główną miejscowości
» Galeria zdjęć