Sokołowo › O stowarzyszeniu

Sokołowo jest wsią popegeerowską ze wszystkimi typowymi dla takich miejscowości zjawiskami i kłopotami. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sokołowo i prowadzona przez nie Mała Szkoła pomagają rozwiązywać te problemy i przyczyniają do rozwoju wsi.

Stowarzyszenie działa od 2000 r. Powstało z inicjatywy nauczycieli, którzy chcieli uratować zagrożoną likwidacją miejscową szkołę podstawową. Dyrektor szkoły zaproponowała wójtowi, by pozwolił ją prowadzić nauczycielom jako placówkę niepubliczną. Wójtowi ten pomysł się spodobał. Umówili się, że szkoła jeszcze przez jeden rok szkolny pozostanie samorządowa, a nauczyciele w tym czasie założą stowarzyszenie i przygotują się do przejęcia placówki.

Tak powstała Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Sokołowie. Stowarzyszenie prowadzi ją z powodzeniem do dziś. Obecnie uczy się w niej około 31 uczzniów. NSP w Sokołowie to jedyna placówka w gminie, której nie prowadzi samorząd. Ludzie z innych wsi przyjeżdżają tu i podpatrują, w jaki sposób można zorganizować i prowadzić szkołę.

Od 2006 r. SRW Sokołowo prowadzi Małe Przedszkole, w którym w jednej grupie wychowują się i uczą dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Obecnie do przedszkola uczęszcza dziewięcioro maluchów. Rodzice bardzo angażują się w pracę na jego rzecz.

Stowarzyszenie od początku swej działalności zdobywa środki na realizację celów statutowych – w tym na prowadzenie szkoły i przedszkola – m.in. od gminy (na szkołę i przedszkole) i sponsorów (na dożywianie dzieci).

Możemy się również pochwalić dochodami z działalności gospodarczej – aby pozyskać dodatkowe środki na szkołę, Stowarzyszenie założyło przy niej sklepik, dostępny dla wszystkich mieszkańców wsi.

Prowadzi też karczmę "Sokół" w wyremontowanym własnymi siłami budynku po zlewni mleka. Za pieniądze zarobione w karczmie i sklepiku kupiliśmy narzędzia stolarskie i ślusarskie, by móc samodzielnie wykonywać remonty i naprawy w szkole.

 

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie ściśle współpracuje z władzami gminy, która stara się wspierać placówkę, przekazując np. bezpłatnie węgiel, pomagając w utrzymaniu budynku i współfinansując poważniejsze remonty.

Współpracujemy także z Radą Sołecką wsi Sokołowo, od której co roku uzyskujemy dofinansowanie w wysokości 1000–1500 zł na realizację konkretnych działań (ułożenie kostki brukowej przed szkołą, zakup nagród dla uczniów, wzbogacenie wyposażenia itp.).

Stowarzyszenie jest członkiem Federacji Inicjatyw Oświatowych. Było partnerem FIO w zakończonym w grudniu 2007 r. projekcie “Małe Przedszkole w Każdej Wsi”. Zarządzało wówczas budżetem w wysokości blisko 600 tys. zł i pełniło w projekcie rolę koordynatora w woj. kujawsko-pomorskim, gdzie utworzyło 14 Małych Przedszkoli.

W 2008 r. SRW Sokołowo odpowiadało za koordynację projektu "Mała Szkoła na Turystycznym Szlaku", jego promocję wśród Stowarzyszeń Rozwoju Wsi, ewaluację i rozliczenie.

Stowarzyszenie należy do Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy” zajmującej się promocją regionu. Współdziała z innymi organizacjami pozarządowymi – uczestnikami programów „Mała Szkoła” i „Małe Przedszkole”.

 

» Powrót na stronę główną miejscowości
» Galeria zdjęć