Recz › O stowarzyszeniu

Reczańskie Towarzystwo Oświatowe „pro Educatio” działa od 2004 roku. Skupia nauczycieli, dyrektorów placówek oświatowych i inne osoby, którym bliska jest problematyka oświaty i wychowania. Działa na rzecz edukacji w gminie, wspiera wszechstronny i zrównoważony rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy.

RTO "pro Educatio" rozpoczęło działalność od organizowania zajęć dla dzieci wiejskich „Świetlica pod chmurką”. Wspólnie z Towarzystwem Miłośników Recza organizuje każdego lata imprezy historyczne „Na kupieckim Szlaku”. Dzięki nim zawiązało się bractwo rycerskie „Wataha Reckich Raubritterów", które łączy naukę historii regionu z zabawą, prowadząc zajęcia historyczne dla zainteresowanych grup.

W latach 2006-07 Towarzystwo było partnerem Federacji Inicjatyw Oświatowych w projekcie "Małe Przedszkole w Każdej Wsi". W regionie powstało w ten sposób 18 Małych Przedszkoli. Sześć nowych Stowarzyszeń Rozwoju Wsi, założonych przez mieszkańców w kilku miejscowościach, przejęło prowadzenie MP po zakończeniu projektu.

RTO "pro Educatio" wspiera działalność istniejących już stowarzyszeń i pomaga zakładać kolejne, doradza im, jak prowadzić przedszkola, przygotowuje nowe projekty i stara się pozyskać środki unijne na ich realizację.

 

» Powrót na stronę główną miejscowości
» Galeria zdjęć