O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipnica, Małe Pułkowo, Wielkie Pułkowo, Sokoligóra „Mała Ojczyzna” powstało w 2001 r.

Szkoła wraz ze Stowarzyszeniem od lat organizuje dzieciom wypoczynek zimowy i letni.

Uczniowie malowali na szkle, poznawali tajniki gry w szachy, opracowywali stronę internetową i folder o Lipnicy, uczyli się tańczyć i wyplatać drobne elementy dekoracyjne (stroiki świąteczne) z wikliny, "zaprzyjaźniali się” z językiem angielskim, poznawali arkana sztuki dziennikarskiej i zwiedzali okolicę.

W czerwcu 2007 r. Stowarzyszenie zorganizowało dla ośmiorga dzieci nieodpłatny, sześciodniowy wyjazd do Niemiec.

Wiosną 2008 r. rada gminy podjęła uchwałę o likwidacji szkoły w Lipnicy. Stowarzyszenie rozpoczęło starania o przejęcie budynku i uruchomienie w nim Małej Szkoły. Chce rozszerzać ofertę edukacyjną dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Stowarzyszenie zamierza również stworzyć bazę noclegową dla grup turystycznych i zorganizować atrakcyjny szlak rowerowy drogami, dróżkami i ścieżkami gminy.

Dalsze plany przewidują zorganizowanie wioski tematycznej „Wokół miodu”.

 

O zorganizowanych przez Stowarzyszenie warsztatach dziennikarskich "Tropiciele faktów" i wakacyjnych wyjazdach czytaj w "Gazecie Lipnickiej".

 

Zobacz też:

Wielka sprawa Małej Ojczyzny "Nowości", 27.06.2008 (http://www.nowosci.com.pl/)
Mediacje kuratorium są konieczne, bo we wsi wrze "Nowości", 5.07.2008 (http://www.nowosci.com.pl/)
Blokada w Lipnicy Polskie Radio PIK. 16.07.2008 (http://www.radiopik.pl/)

 

» Powrót na stronę główną miejscowości
» Galeria zdjęć