Korzecznik › O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie ,,Z edukacją w przyszłość” działa od 2002 roku na rzecz edukacji i integracji środowiska lokalnego. Od 2004 r. prowadzi zlikwidowaną przez samorząd szkołę podstawową dla kilkudziesięciorga dzieci, a od 2005 r. – niepubliczne przedszkole (dla dzieci od 3 do 6 lat) i Centrum Kształcenia Ustawicznego (zaoczne technikum rolnicze i liceum uzupełniające dla dorosłych).

Budynek szkoły w Korzeczniku ma już ponad 50 lat. Mieszkańcy wsi pomagali w jego budowie. Dziś dach i elewacja wymagają remontu. Stowarzyszenie zaplanowało remont kapitalny z przebudową poddasza, aby wykorzystać jego powierzchnię na cele edukacyjne. Ma już gotowy projekt architektoniczny i zgodę właściciela budynku – Urzędu Gminy w Kłodawie.

Stowarzyszenie pozyskuje środki zewnętrzne, realizując projekty współfinansowane przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, Akademię Rozwoju Filantropii, Fundację Wspomagania Wsi, Europejski Fundusz Społeczny, KRUS, Fundację 4H, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania.

Dzięki tym środkom Stowarzyszenie organizowało kolonie letnie, półkolonie, ferie zimowe, dodatkowe zajęcia z matematyki, konkurs literacki, zajęcia z pantomimy, wyjazdy do teatru, itd. Wieś kilkakrotnie gościła studentów z całego świata uczestniczących w programie Work Camp i wolontariuszy z Wielkiej Brytanii. Młodzież z zagranicy pracowała przy porządkowaniu terenu szkoły, cieszyła się urokami jeziora i słońca, bawiła z dziećmi i uczyła je języka angielskiego. Komunikacja odbywała się po angielsku lub na migi ;-)

Stowarzyszenie zaangażowało się tez w aktywizację rolników zagrożonych bezrobociem (projekt ,,Edukacja rolników szansą ich rozwoju”) i kobiet wiejskich (projekt ,,Masa solnych pomysłów” – tworzenie prac plastycznych z masy solnej).

Efekty "solnego" projektu, realizowanego w 2005 r. ze środków Fundacji Wspomagania Wsi, stały się znakiem rozpoznawczym miejscowości i stowarzyszenia. Wykonane tą techniką figurki i ozdoby są prezentowane i sprzedawane na imprezach lokalnych i ogólnopolskich, a także w sklepiku z pamiątkami przy Kopalni Soli w Kłodawie.

 

» Powrót na stronę główną miejscowości
» Galeria zdjęć