Karwowo › O stowarzyszeniu

Mieszkańcy dbają o swoją wioskę. Dziełem ich rąk są m.in. plac zabaw, plac festynowy, kapliczka Matki Boskiej Fatimskiej czy krzyże przydrożne. W Karwowie od wielu lat działa stowarzyszenie rozwoju wsi pod nazwą Stowarzyszenie Przyjaciół Karwowa (zarejestrowane w 2005 r.), którego członkowie zrealizowali wiele projektów dzięki własnym pomysłom, pracy społecznej i funduszom pozyskanym z zewnątrz.

Dzięki temu wieś od kilku lat rozkwita, a mieszkańcy mają wiele możliwości ciekawego i pożytecznego spędzenia czasu w swojej miejscowości.

Z inicjatywy Stowarzyszenia prowadzone są:

• Małe Przedszkole dla dzieci z okolicznych wsi
• indywidualne konsultacje dla dzieci i ich rodziców z logopedą i psychologiem
• szkolenia dla dorosłych prowadzone m. in. przez mediatora, historyka, okulistę, diabetyka, kosmetyczkę
• zorganizowane wyjazdy autokarowe do kina, na basen, na pielgrzymkę, do operetki
• tradycyjne festyny odpustowe (6 edycji) i inne lokalne uroczystości.

W Małym Przedszkolu w Karwowie, które powstało dzięki projektowi FIO i MEN "Małe Przedszkole w Każdej Wsi", opieką objętych jest dziewięcioro dzieci, które uczą się i bawią w dobrych warunkach, w wyremontowanej świetlicy wiejskiej.

Członkowie Stowarzyszenia, realizując „Strategię Rozwoju Wsi na lata 2002–2012”, chcą nadal dbać o rozwój miejscowości, by stała się jeszcze bardziej przyjazna mieszkańcom i atrakcyjna dla turystów.

Zasoby wsi i jej dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze mogą w przyszłości zachęcić turystów do odwiedzania tego ciekawego i atrakcyjnego miejsca, a mieszkańcom pozwolą na stworzenie we wsi rynku pracy opartego na lokalnej turystyce.

 

» Powrót na stronę główną miejscowości
» Galeria zdjęć