Barnówko › O historii

Barnówko było pierwotnie osadą słowiańską. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1300 r.

W 1317 r. Barnówko uzyskało prawa miejskie na prawie myśliborskim, co oznaczało, że nie trzeba było przebudowywać osady i budować ratusza. Miasteczko było umocnione jedynie wałem ziemnym i fosą. Murów obronnych nigdy nie wzniesiono, zbudowano natomiast dwie umocnione bramy miejskie: Dębnowską i Tarnowską.

W XIV wieku miejscowość była w posiadaniu rodu von Wedlów, potem przeszła w ręce rodziny Morner, a następnie wróciła pod zarząd von Wedlów. W XV i XVI w. w dokumentach występowała pod nazwami Barnouke i Bernowichen. Jako miasteczko korzystała z praw targowych.

W 1608 r. Barnówko utraciło prawa miejskie. Od połowy XVII do XIX w. było własnością kanclerza Hansa Georga von dem Berne. Z miasteczka przekształcało się powoli w wieś rolniczą.

 

» Powrót na stronę główną miejscowości
» Galeria zdjęć