Janisławice › O szkole i stowarzyszeniu

Choć zmienne losy kraju nie zawsze były łaskawe dla polskiego szkolnictwa, dzieci w Janisławicach zawsze miały dostęp do edukacji. Źródła historyczne podają, że szkoła istniała tu już w 1596 r. W czasach Królestwa Polskiego nauczycielką była tu Filipina Płaskowicka, przyjaciółka Ludwika Waryńskiego. Jej imię nosi nasza szkoła.

Inicjatywa budowy nowego budynku szkolnego narodziła się w 1952 r. Mieszkańcy wsi oddali własne grunty pod budowę nowej placówki, w czynie społecznym wykonali fundamenty, a w 1964 r. odbyła się uroczystość oddania budynku do użytku. Służy on mieszkańcom do dziś.

Dzieci i młodzież zawsze aktywnie włączają się w życie lokalnej społeczności, organizując festyn Pożegnanie Lata, Choinkę Noworoczną, Dzień Babci i Dziadka, Bal Niepełnosprawnych i inne imprezy. Angażują się w różne przedsięwzięcia, jak zbiórka surowców wtórnych czy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Nasi uczniowie liczą się w konkursach, nie tylko na szczeblu gminnym czy powiatowym, ale także wojewódzkim i krajowym (w 2008 r. drugie miejsce w woj. łódzkim w konkursie Moja szkoła w Unii Europejskiej, pierwsze miejsce w regionie łódzkim i wyróżnienie na szczeblu ogólnopolskim w konkursie Dziś Oszczędzam w SKO jutro w PKO).

W lutym 2008 r. rada gminy podjęła decyzję o zamknięciu placówki. Rodzice uczniów utworzyli Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Janisławic i Okolicy, które od nowego roku szkolnego 2008/2009 będzie prowadzić szkołę w tym samym budynku.

Szkoła ma salę gimnastyczną, boisko i pracownię komputerową z dostępem do internetu. Dzieci od pierwszej klasy uczą się informatyki i języka angielskiego. W szkole wydawana jest gazetka Szkolny mix. W przyszłości chcemy zwiększyć ofertę zajęć pozalekcyjnych o kółko plastyczne i archeologiczne.

Przy szkole działa (od 2002 r.) oddział przedszkolny prowadzony przez Fundację im J. A. Komeńskiego i schronisko młodzieżowe III kategorii (20 miejsc noclegowych z prysznicem i kuchnią).

 

» Powrót na stronę główną miejscowości
» Galeria zdjęć