Nabór trenerów-praktykantów

W projekcie wzięło udział 12 trenerów-praktykantów – członków i współpracowników Stowarzyszeń Rozwoju Wsi (SRW) prowadzących Małe Szkoły. Uzyskali oni:

• możliwość udziału w szkoleniu prowadzonym przez specjalistów i praktyków przedsiębiorstw ekonomii społecznej,
• pakiet materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć na temat przedsiębiorstw ekonomiki społecznej zajmujących się turystyką oraz wiedzy trenerskiej,
• noclegi i wyżywienie podczas szkoleń,
• bezpłatną pomoc superwizora,
• przygotowaną przez FIO podstronę www organizacji, którą reprezentują, na stronie www.szlak.fio.org.pl, a także (zainteresowani) – własną stronę www organizacji do samodzielnego prowadzenia.

Trenerów-praktykantów wybrała spośród zgłoszonych kandydatów komisja złożona z przedstawicieli Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Sokołowo i Federacji Inicjatyw Oświatowych, na podstawie nadesłanych kart zgłoszenia oraz rekomendacji macierzystego stowarzyszenia. Kryteriami były:

• doświadczenia w pracy edukacyjnej z dorosłymi,
• ukończenie różnych form doskonalenia zawodowego przygotowujących do takiej pracy, rozwijających potrzebną do tego wiedzę i umiejętności,
• doświadczenia związane z rozwijaniem zainteresowań dotyczących turystyki i przedsiębiorczości,
• walory turystyczne miejscowości, w której macierzyste stowarzyszenie prowadzi Małą Szkołę.

Trenerzy-praktykanci nie otrzymywali wynagrodzenia za prowadzenie fragmentu zajęć. Zwracaliśmy im natomiast koszty przejazdów na szkolenia. Ci z nich, którzy odnaleźli się w tej roli, będą w przyszłości stanowić trzon grupy trenerów Federacji Inicjatyw Oświatowych, prowadzących szkolenia dla SRW i Małych Szkół.

Do ich obowiązków należy:

• udział w 56-godzinnym szkoleniu, we wskazanych terminach,
• przeprowadzenie, w parze z drugim trenerem-praktykantem, co najmiej 6-godzinnego fragmentu szkolenia przedstawicieli SRW prowadzących Małe Szkoły,
• udział w spotkaniu superwizyjnym umożliwiającym doskonalenie kompetencji trenerskich,
• przekazanie członkom swojego stowarzyszenia wiedzy o prowadzeniu przedsiębiorstw ekonomiki społecznej zajmujących się turystyką.

 

» Powrót na stronę główną
» Galeria zdjęć