Strona archiwalna projektu zrealizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sokołowo, Federację Inicjatyw Oświatowych i Fundację Partnerstwo dla Środowiska wiosną 2008 roku. Aktualne informacje na temat naszej działalności znajdą Państwo w serwisie FIO.