Gardzienice › O gminie

 

Zabytkowe pałace i urokliwe dworki, rezerwaty i pomniki przyrody, spacery po malowniczej dolinie rzeki i uroczych szlakach leśnych, wypoczynek nad stawami w dolinie Sierotki – to tylko niektóre spośród atrakcji, jakie ma do zaoferowania turystom gmina Piaski.

Gmina liczy 35 wsi. Położona jest w dolinie rzek Giełczwi i Sierotki, wzdłuż której przebiegają ważne korytarze ekologiczne, łączące Krzczonowski i Nadwieprzański Park Krajobrazowy.

» Więcej o gminie
» Mapa gminy

 

  • Sołectwo Wierzchowiska

Wierzchowiska to malownicza wieś położona w dolinach rzek Stoki i Mełgiewki. Tutejszy pałac, zbudowany w 1879 r., należy do najpiękniejszych zabytków na Lubelszczyźnie. Po II wojnie światowej majątek uwłaszczono i rozparcelowano, a zdewastowany pałac był własnością państwa. W 1995 r., kiedy trafił w ręce prywatne, został gruntownie wyremontowany i stylowo wyposażony.

» Więcej

 

  • Sołectwo Kawęczyn

We wsi Kawęczyn znajduje się zespół dworski z lat 30. XIX wieku, otoczony 2-hektarowym parkiem, spichlerz z XVII wieku, rozbudowany w latach międzywojennych, i drewniany kościół. Kościół został wybudowany w latach 1907-08 w Siedliszczu. W 1920 r. mieszkańcy Kawęczyna i sąsiednich wsi kupili go i przenieśli na obecne miejsce. Od tego czasu pełni rolę świątyni parafialnej.

» Więcej

 

  • Sołectwo Brzezice

Zespół dworski w Brzezicach zajmuje powierzchnię ponad 2 ha. W jego skład, oprócz dworu, wchodziły zabudowania folwarczne: młyn, kuźnia, stajnie, obory, magazyny i spichlerze, a także oranżeria i park. Dwór wybudowano w pierwszej połowie XIX w. Do niedawna mieściła się tu szkoła podstawowa. Wokół dworu zachował się park krajobrazowy z XIX w., w którym rośnie ponad pół tysiąca drzew, wśród nich 600-letni dąb.

» Więcej

 

  • Sołectwo Kozice

W zespole parkowo-pałacowym w Kozicach z pożogi wojennej ocalał dwór i zabudowania gospodarcze – kordegarda z wieżą zegarową. Pałac otacza rozległy park z przełomu XVIII i XIX wieku. Zachowało się tu wiele gatunków starych drzew i stawy rybne.

» Więcej

 

» Powrót na stronę główną miejscowości
» Galeria zdjęć