Gardzienice › O szkole

Pierwszą polską szkołę w Gardzienicach zorganizowano po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku i wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku. Przez pierwsze 10 lat nauczanie odbywało się w domach prywatnych. W latach 1929–1930 postawiono okazały i na owe czasy piękny budynek szkoły w Gardzienicach przy budowanej wówczas szosie z Piask do Żółkiewki.

W szkole nauczanie trwało również w okresie okupacji hitlerowskiej. Jeden z ówczesnych nauczycieli – Paweł Kędzierski pełnił ważną funkcję oficera wywiadu w miejscowej placówce Armii Krajowej i wykładał na kursach konspiracyjnych podchorążówek AK.

Po zakończeniu działań wojennych do Gardzienic przeniesiono z Krasnegostawu gimnazjum rolnicze. W latach 1947–1949 zorganizowano tu liceum rolnicze dla dorosłych, w którym uczyło się około 30 uczniów.

W 2008 r. decyzją Rady Miasta i Gminy Piaski Szkoła Podstawowa w Gardzienicach po 78 latach istnienia została zlikwidowana. Od nowego roku szkolnego będzie ją prowadzić Fundacja Gardzienice.

 

O patronie

Stefan Stanisław Czarniecki był pułkownikiem wojsk polskich. W czasie wojen polsko-tureckich współorganizował konfederację gołąbską, opowiadając się po stronie króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Brał udział w bitwie pod Chocimiem (1673) i Wiedniem (1683). Zwolennik polityki prohabsburskiej. Należał do spisku przeciwko królowi Janowi III Sobieskiemu (1678).

 

» Powrót na stronę główną miejscowości
» Galeria zdjęć