Sokołowo › O okolicy

Zarówno miłośnicy historii, jak i przyrodnicy, znajdą w Sokołowie i okolicach coś dla siebie. Tych pierwszych przyciągają tu wczesnośredniowieczne grodziska, średniowieczne zamki (zamek w Golubiu-Dobrzyniu) i kościoły, fragmenty murów obronnych, renesansowe kamienice, dziewiętnastowieczne dwory szlacheckie i świadectwa historii najnowszej (II wojny światowej i PRL).

Miłośnikom przyrody nasz region oferuje bogactwo świata roślinnego i zwierzęcego (zwłaszcza ptaków) oraz możliwość interesujących obserwacji rzadkich gatunków, w tym wymienionych w polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt (spis gatunków ginących lub zagrożonych wyginięciem).

Rzeźbę okolic wsi ukształtowało ostatnie zlodowacenie (bałtyckie, ok. 10–12 tys. lat p.n.e.). Można tu znaleźć prawie wszystkie polodowcowe formy terenu: wały moreny dennej, ozy, drumliny, rynny i terasy rzeczne (Drwęca, Ruziec), jeziora rynnowe i wytopiskowe, młaki, torfowiska, głębokie jary i głazy narzutowe. Różnice wysokości terenu osiągają 80 m, tworząc malownicze wzgórza i głębokie doliny.

Różnorodność rzeźby skutkuje bogactwem świata roślin i zwierząt. Wędrując po okolicy można zaobserwować zarówno roślinność ciepłolubną, jak i typową dla torfowisk niskich. Między tymi ekstremalnymi formacjami roślinnymi rosną tu suche bory sosnowe, lasy mieszane, grądy oraz łęgi i olsy w dolinach rzek i strumieni.

 

» Powrót na stronę główną miejscowości
» Galeria zdjęć