Rachcin › O szkole i stowarzyszeniu

Rachcin szczyci się długą i bogatą tradycją oświaty. Po powstaniu styczniowym istniała we wsi tajna szkółka języka polskiego, która działała mimo ciągłych wizyt strażników rosyjskich i groźby surowych kar, łącznie z zesłaniem na Syberię.

W 1919 roku została powołana szkoła powszechna w Rachcinie, w której od 1926 roku pobierali naukę także Niemcy wyznania luterańskiego.

W 2007 r. szkoła miała zostać zamknięta, ale niezgodne z prawem postępowanie likwidacyjne zakwestionowało na wniosek mieszkańców kuratorium oświaty. W tym samym roku zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Rachcin, które zawarło porozumienie z władzami samorządowymi i przejęło szkołę.

Tradycją szkoły jest organizowana od 1925 roku „Choinka Noworoczna”, na której program składają się występy artystyczne dzieci, paczki od Mikołaja, a od zakończenia II wojny światowej – również zabawa taneczna.

Sportowym świętem społeczności lokalnej są mecze piłki nożnej „synowie–ojcowie”, rozgrywane od wielu lat z okazji Dnia Dziecka na boisku szkolnym w Rachcinie.

Ważne miejsce w życiu społecznym Rachcina zajmuje OSP założona w 1927 roku. Strażacy już w okresie międzywojennym współpracowali ze szkołą, a założyciel straży i jej pierwszy naczelnik Kazimierz Ziemniewicz był nauczycielem i kierownikiem szkoły.

 

» Powrót na stronę główną miejscowości
» Galeria zdjęć