Mlewo › O stowarzyszeniu

Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „TRIO” w Mlewie działa od 2001 roku. Ma status organizacji pożytku publicznego.

W roku 2000 Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim podjął decyzję o likwidacji Szkoły Podstawowej w Mlewie. Nauczyciele, rodzice i mieszkańcy wsi: Mlewo, Mlewiec i Srebrniki postanowili utworzyć Stowarzyszenie, które mogłoby uchronić przed likwidacją i poprowadzić szkołę, będącą jedynym ośrodkiem kulturalnym dla lokalnej społeczności. "TRIO" zostało zarejestrowane wiosną 2001 r. We wrześniu tego roku Szkoła Podstawowa rozpoczęła działalność. Podstawą jej działania stał się program Mała Szkoła stworzony przez Federację Inicjatyw Oświatowych.

Stowarzyszenie zajmuje się również organizowaniem edukacji ustawicznej w formie szkoleń, seminariów, konferencji i warsztatów dla mieszkańców wsi i gminy:

  • wrzesień 2001 r. – pierwsze szkolenie dla rolników „Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich";
  • 2002 r. – szkolenia ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: prowadzenie przez rolników rachunkowości rolnej (zasady obsługi komputera, prowadzenie ksiąg rachunkowych), zdobywanie pozarolniczych kwalifikacji zawodowych przez mieszkańców gmin wiejskich (zasady organizacji własnego biznesu, analiza ekonomiczno-finansowa, projektowanie i tworzenie suchych kompozycji kwiatowych jako sposób na zdobywanie dodatkowego dochodu). W szkoleniach uczestniczyło łącznie 150 mieszkańców wsi z gmin: Kowalewo Pomorskie, Chełmża i Łysomice;
  • luty 2003 r. – szkolenie ”Podstawowa obsługa komputera i internetu” dla mieszkańców gminy Kowalewo Pomorskie, zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji zawodowych (przy finansowej pomocy ARiMR);
  • czerwiec 2003 r. – szkolenie „Turystyka wiejska – mała gastronomia” (również dzięki wsparciu ARiMR);
  • lipiec 2003 r. – szkolenie w zakresie funkcjonowania rynków rolnych dla 40 rolników z całej gminy Kowalewo Pomorskie (wspólnie ze Stowarzyszeniem Integracja i Współpraca).

Stowarzyszenie organizuje też imprezy i uroczystości dla środowiska lokalnego. 1 maja 2002 r. odbył się VII Bieg Przełajowy o Puchar Rady Sołeckiej Mlewa. W imprezie, która po raz pierwszy miała zasięg ogólnowojewódzki, wzięło udział ponad 450 osób. Oprócz uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z gminy Kowalewo Pomorskie uczestnikami biegu byli przedstawiciele Małych Szkól i prowadzących je stowarzyszeń z Sokołowa, Brąchnówka, Zębowa i Skrzypkowa oraz dzieci z Domu Dziecka z Torunia.

Latem 2002 r. z inicjatywy Rady Sołeckiej i Stowarzyszenia „TRIO” rozpoczęła się budowa kąpieliska nad jeziorem Jeziorak. W pracach uczestniczyli wszyscy mieszkańcy wsi. Efektem ich działań jest duża, piaszczysto-trawiasta plaża i bezpieczne kąpielisko.

Od czerwca 2006 r. działa w Mlewie Małe Przedszkole. To rezultat udziału sołectwa w projekcie „Małe Przedszkole w Każdej Wsi”, zrealizowanym przez Federację Inicjatyw Oświatowych i czterech partnerów regionalnych. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich). Stowarzyszenie „TRIO” prowadzi Małe Przedszkole od stycznia 2008 r. (wcześniej prowadziło je Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Sokołowo).

 

» Powrót na stronę główną miejscowości
» Galeria zdjęć